The Krista apartment

  • the krista apartment

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus supplies:  SYT insert
  Địa chỉ:  537 Nguyen Duy Trinh Street, Binh Trung Dong Ward, District 2, HCMC
  Năm cung cấp:  2015
  Tổng diện tích đất:  7,585m2
  Chủ đầu tư:  Capitaland Group
  Đơn vị thi công:  Trung Quoc Construction Ltd., Co., (South East Asia)