Vincom Mega Mall - Thao Dien

  • vincom mega mall - thao dien

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus supplies:  Galvanized rectangular steel tube, clamp, Q-Coupler
  Địa chỉ:  159 Hanoi Ave., Thao Dien Wd., Dist. 2, HCMC
  Năm cung cấp:  2014-2015
  Diện tích đất:  120,000m2
  Chủ đầu tư:  Vingroup
  Đơn vị thi công:  Descon Construction JSC.
  Delta Corporation