LANCASTER Nguyen Trai Tower

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus supplies:  H beam, Welded mesh
  Address:   230 Nguyen Trai St., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 1, HCMC
  Supplying year:   2017
  Quy mô dự án:  5000 m²
  Chủ đầu tư:  Trung Thuy Lancaster Group
  Đơn vị thi công:   Bachy Soletanche Viet Nam