Tan Thanh Trade Centre

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus suplies:  Install steel building
  Address:   Tan Thanh Dist., Ba Ria Vung Tau Province
  Supplying year:   2017
  Investor:  Kim Nguon JSC