Vinpearl Ha Long

  • vinpearl ha long

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus supplies:  LG Hausys vinyl floor
  Address:   Dao Reu, Bai Chay, Ha Long Province, Viethnam
  Supplying year:  2015