Office of Truong Nguyen

  • office of Truong Nguyen

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus supplies:  Winton vinyl tiles
  Address:  53/8 Tran Khanh Du Street, District 1, HCMC
  Supplying year:   2014
  Investor:  Truong Nguyen Company