Vinhomes Dragon Bay

  • Vinhomes Dragon Bay

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus supplies:SYT insert, Bolt U
Address:Ha Long, Quang Ninh Province
Year:2018
Investor:Uy Nam Investment Construction JSC (Unicons)
Vingroup JSC.