Vincom Da Nang - Shopping mall

  • vincom da nang

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus supplies:  Roof of cinema theater and roof of rink
 Address:  Ngo Quyen Street, An Bac Hai, Da Nang City
 Supplying year:  2014
 Total area:  7.842 m2
 Investor:  Vingroup