Hung Phat Apartment

  • hung phat apartment

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus supplies:  Winton vinyl tiles
  Address:  No. 2, Le Van Luong Street, Phuoc Kien Ward, District 7, HCMC
  Supplying year:  2014
  Investor:  Phan Hoang Gia Company

Dự án liên quan