Novaland Apartment

  • novaland apartment

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus supplies:  Winton vinyl tiles
  Address:  23-25-27 Nguyen Huu Tho Str., Tan Hung Wd., Dist.7, HCMC
  Supplying year:   2014
  Investor:  Mr. Leong

Dự án liên quan