Tan Kim Factory

  • Tan Kim Factory

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus supplies:Welded mesh
Address:Tan Kim Village, Can Giuoc District, Long An Province
Year:2018
Investor:Tan Phu Thinh JSC.