test

Dịch vụ cắt tấm được thực hiện trên dây chuyền tự động hiện đại tại nhà máy QH Plus với quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên vật liệu đầu vào đến công đoạn đóng gói thành phẩm. 
Dây chuyền cắt tấm nhỏ:   Độ dày (mm)  0.3 ~ 2.3
  Chiều rộng cuộn mẹ (mm)  300 ~ 1300
  Khối lượng cuộn mẹ (ton)  10 max
  Thành phẩm (mm)  500 ~ 1250 
Dây chuyền cắt tấm lớn:

  Độ dày (mm)    2.0 ~ 14.0
  Chiều rộng cuộn mẹ (mm)  650 ~ 1650
  Khối lượng cuộn mẹ (ton)  25 max
  Thành phẩm (mm)  500 ~ 12000
Related Products